Brugsbetingelser

Nedenstående vilkår gælder for brugen af www.billeddansk.dk.


Abonnementsperiode

Hvis intet andet er angivet, gælder et abonnement på www.billeddansk.dk fra købsdato og et år frem.


Opsigelse

Abonnementet fortsætter til det opsiges skriftligt enten ved brev eller elektronisk pr. mail: info@forlagetrosenbjerg.dk. senest 1 måned før abonnements udløb.

Opsiges abonnementet ikke, sendes faktura med opkrævning for ny periode. Abonnement kan tidligst opsiges ved den aftalte bindingsperiodes udløb.


Prøveabonnementer udløber automatisk efter aftalt tid. Herefter tager Forlaget Rosenbjerg kontakt angående eventuelt abonnement på www.billeddansk.dk. 


Prøveabonnement

Udløber automatisk efter aftalt tid. Herefter tager Forlaget Rosenbjerg kontakt angående eventuelt abonnement på www.billeddansk.dk.


Betaling

Opkrævning for abonnement sker ved udsendelse af faktura. Betaling bedes gennemført senest på sidste, rettidige indbetalingsdato, hvilken fremgår af fakturaen. Betalinger pålægges ikke ekspeditionsgebyr. Opkrævning for gentegnet abonnement sker før udløb af tidligere abonnementperiode.


Pris

Pris for abonnement samt abonnementsperiode og antal tilladte log ind fremgår af fakturaen og beregnes ud fra samlet antal kursister/kandidater ved det pågældende sprogcenter/skole indenfor alle 3 danskuddannelser. Det er ikke muligt at tegne abonnement for en udvalgt del af sprogcentrets/skolens kursister/kandidater, da www.billeddansk.dk giver mulighed for tilegnelse af ordforråd uanset danskuddannelse eller modul.

Afviger det oplyste antal kursister/kandidater fra det faktiske antal, forbeholder Forlaget Rosenbjerg sig ret til at sende efterkrævning af abonnement.


Abonnement tilbagebetales ikke, hvis fx virksomheden går konkurs eller må lukke, hvis fx markedet dykker p.g.a. negative politiske tiltag på andetsprogsområdet eller andre ikke-forudsete eller ukontrollérbare begivenheder.


Prisstigning

Forlaget Rosenbjerg tager forbehold for prisstigninger. I forbindelse med prisstigninger sendes mail med nyt tilbud. Prisændringer får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnement. Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar.


Kommunerabat

Forlaget Rosenbjerg tilbyder rabat til kommuner, der ønsker at tegne abonnement for alle kommunens skoler.


Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret for køb af abonnement på www.billeddansk.dk efter første dag i abonnementsperioden.


Adgang til www.billeddansk.dk

Oplever du problemer med at få adgang til www.billeddansk.dk bedes du hurtigst muligt kontakte Forlaget Rosenbjerg: info@forlagetrosenbjerg.dk eller +45 3082 0572.

Har du glemt brugernavn eller password, kan du ligeledes benytte dig af ovenstående kontaktinfo.


Kundeoplysninger

Oplysninger på abonnementer slettes ved ophør af abonnement. Alle kundeoplysninger behandles naturligvis fortroligt. Modtagere af vores nyhedsbrev skal være opmærksomme på, at oplyste informationer i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev deles med det amerikanske firma, Mailchimp, der står for den elektroniske udsendelse af nyhedsbrevene. Forlaget Rosenbjerg har indgået databehandleraftale med Mailchimp, hvilken forhindrer Mailchimp i at dele indsamlede data med 3. part.


Ophavsret

www.billeddansk.dk er underlagt de danske bestemmelser om ophavsret.

Lyd og billeder fra www.billeddansk.dk må ikke på nogen måde kopieres eller distribueres, hverken til internt eller eksternt brug.

 

Det er tilladt at downloade opgaveark, hvis der er gjort tydeligt opmærksom på dette.

 

Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af Billeddansk.dk til egne produkter, herunder eksempelvis egne online produkter. Dette gælder hele Billeddansk.dk; struktur, funktionalitet, opbygning, sprogligt indhold, grafik, etc.

 

Ønsker man at inkorporere Billeddansk.dk i egne produkter og eksempelvis tilbyde adgang til Billeddansk.dk som en del af et onlinetilbud til eksterne kursister, bedes man henvende sig til Forlaget Rosenbjerg for aftale herom.

 

Det er også muligt at indgå aftale om produktion af egne kategorier gennem Forlaget Rosenbjerg specifikt målrettet skolens brugere, samt grafiske ændringer der markedsfører Billeddansk.dk som en del af skolens tilbud.

 

For nærmere information om mulighederne kontakt venligst Forlaget Rosenbjerg.

 

Service

Forlaget Rosenbjerg tilbyder sine kunder at komme med ønsker til indhold på www.billeddansk.dk. Er der tale om enkelte nye kategorier af almen interesse, vil denne service være gratis. Ved større opgaver pålægges et gebyr, der aftales, inden arbejdet påbegyndes. Det kan fx være, at man tilbyder uddannelse inden for et specialområde, fx chaufføruddannelse, hvorfor det kan være relevant med mere specifikt ordforråd/sproghandlinger på www.billeddansk.dk.

Uanset, hvilken type opgave, der er tale om, vil nyt ordforråd være tilgængeligt for alle brugere på www.billeddansk.dk med mindre andet er aftalt.


Klage

Ønsker du at klage over køb af abonnement, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.


Spørgsmål til abonnement rettes til:

Forlaget Rosenbjerg

Nordbovej 18 B, 2. th.

9800 Hjørring


Kundeservice

Mandag til torsdag: kl. 9.00 - 16.00

Fredag: kl. 9.00 - 15.00

Telefon 3082 0572

E-mail: info@forlagetrosenbjerg.dk


Ikrafttrædelse Abonnementsvilkårene træder i kraft den 1. januar 2016.